HEWLETT PACKARD

Barcelona HPE Employees helping people to recover from the COVID-19 crisis. Food Bank – Force for good!

Empleats de HPE Barcelona ajudant a persones a recuperar-se de la crisi de la COVID-19. Banc dels Aliments - Força pel bé!

Informació fiscal

Pots desgravar-te les aportacions en la teva declaració de renta
(o impost de societats, si correspon)

PARTICULARS
DELS PRIMERS 150€

80%
EMPRESES PARTICULARS
TRAM A PARTIR DE 150€
35%
40%
40% Si portes 3 anys o més fent aquesta contribució
Fins a un 10 % de la base liquidable