SMBN

“SMBN col.labora amb totes les iniciatives que defensen els drets de les persones, ajuda’ns a arribar a tothom, Nosaltres som tot@ts!

Informació fiscal

Pots desgravar-te les aportacions en la teva declaració de renta
(o impost de societats, si correspon)

PARTICULARS
DELS PRIMERS 150€

80%
EMPRESES PARTICULARS
TRAM A PARTIR DE 150€
35%
40%
40% Si portes 3 anys o més fent aquesta contribució
Fins a un 10 % de la base liquidable