Documentació del Banc dels Aliments per a Centres Educatius

Persona de contacte
Dades Professionals Centres Educatius
Funció de la persona de contacte
Centre Educatiu/Organització
Dades Centre

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el Departament de Centres Educatius al correu centreseducatius@bancdelsaliments.org